PRTR- ESPAÑA, 2017: Retos futuros para los registros PRTR. Publicación de los datos 2016.

El Ministerio, un año más, con motivo de la presentación y publicación en PRTR-España de los datos correspondientes al año 2016, aprovecha esta excelente oportunidad para informar sobre las novedades tanto en el ámbito español como en el internacional relacionadas con los registros PRTR/RETC y sus sinergias con otros instrumentos de formación.

Ya disponible para su descarga la documentación de la Jornada.

PRTR-España és el Registre Estatal d'Emissions i Fonts Contaminants. En aquest registre es posa a disposició del públic informació sobre les emissions a l'atmosfera, a l'aigua i al sòl de les substàncies contaminants i dades de transferències de residus de les principals indústries i altres fonts puntuals i difuses, d'acord a l'establert en la legislació internacional (Protocol de Kíev i Conveni d'Aarhus), europea (Reglament E-PRTR) i nacional (Reial Decret 508/2007 i modificacions posteriors). Pot consultar-se informació a nivell de complex industrial o agregada per sectors d'activitat, substàncies contaminants, tipus de residu i àmbit geogràfic.

De dilluns a dijous
de 9:00 h. a 15:00 h.
902 54 53 50
Si desitgeu fer qualsevol tipus de consulta, accediu al nostre Formulario de preguntas.